Pootevřené kurzy - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Pootevřené kurzy

Aktuální nabídky

Připravili jsme pro vás, naše klienty a sympatizanty Pootevřené kurzy. Jde o kurzy, které budeme nabízet pouze vám, našim klientům, nikoli široké veřejnosti. Témata jednotlivých kurzů budou vypsána vždy na období půl roku a podaří-li se obsadit alespoň minimálním počtem zájemců dané téma, pak ho zrealizujeme.

Minimální počet účastníků potřebných pro konání akce je šest. Bude-li o některé z témat větší zájem, budeme přidávat další skupinu tak, aby počet účastníků na jednom kurzu byl maximálně deset. Tím chceme zajistit vysokou míru interaktivity a spolupráce mezi lektorem a účastníky tak, jak jste z našich akcí zvyklí.

Myslitel spatřuje ve svých vlastních počinech pokusy a otázky, jak si zjednat v něčem jasno: úspěch a neúspěch jsou pro něho na prvním místě odpověďmi.

Friedrich Wilhelm Nietzsche
(filozof, básník 1844 - 1900)

Komunikace v konfliktech

5. března 2015

 • rozpoznejte blížící se konflikt

 • zvládněte svou první reakci na útoky a výpady

 • utlumte intenzitu konfliktu a zklidněte situaci

 • doveďte rozhovor k vzájemné toleranci a respektu

 • nedovolte konfliktu znovu opanovat vztah

cena: 3.490,-

Projektové řízení I.
pro členy projektových týmů

10. března 2015

 • příprava návrhu projektu

 • vytvoření projektového plánu

 • řízení projektových etap, úkolů a činností

 • kontrolní práce a potřebné korekce

 • uzavírání projektu

3.790-

Prodejní rozhovory - diagnostika

19. března 2015

 • připravte atmosféru rozhovoru pro diagnostiku

 • využívejte zjišťovací a ověřovací otázky

 • veďte s klientem diagnostický rozhovor

 • přecházejte připraveně od zjišťování informací

 • k prezentaci návrhů a nabídek

3.490,-

Organizace pracovního času

26. března 2015

 • co a jak jste schopni ovlivnit

 • určujte si priority - pevné i situační

 • pomáhejte si záznamy a poznámkami

 • od organizace dne k delším úsekům

 • vytvářejte si návyky

3.490,-

Prezentační dovednosti I.
jak přesvědčivě prezentovat

7. dubna 2015

 • připravte si obsah a strukturu prezentace

 • dobře začněte a navažte kontakt s posluchači

 • provádějte své posluchače prezentací

 • oživujte svou prezentaci a zasáhněte posluchače

 • konec dobrý, všechno dobré

3.490,-

Řízení podle kompetencí

13. dubna 2015

 • vytvořte kompetenční modely svých podřízených

 • vyhodnoťte současný stav kompetencí vašich lidí

 • připravte priority rozvoje podřízených

 • sestavte plány rozvoje kompetencí

 • aplikujte kompetenční řízení do praxe

3.790,-

Prodejní nabídky a argumentace

20. dubna 2015

 • poznejte principy úspěšného ovlivňování

 • připravte si prodejní argumenty obecné i šité na míru jednotlivým klientům

 • přesvědčujte pomocí storytellingu

 • využijte racionálního i emočního přesvědčování

 • zapojte alespoň trochu hypnorétoriky

3.490,-

Úkolování a delegování

27. dubna 2015

 • efektivní úkolování jako proces

 • individuální přístup v zadávání úkolů

 • delegování jako zmocnění a pověření

 • 4 fáze úspěšného delegování

 • zadávání úkolů a delegování na pracovní tým

3.490,-

Projektové řízení II.
pro manažery projektů

4.-5. května 2015

 • stavba strategie projektu

 • vytváření harmonogramu, rozpočtu a síťové struktury projektu

 • stanovení kontrolních a kritických bodů projektu

 • rizika a příležitosti projektu a krizové plány

 • nastavení controllingu a reportingu projektu

 • řízení a vedení lidí pracujících v projektu

 • komunikace a spolupráce v projektu

 • hodnocení a ukončení projektu

6.990,-

Prodejní rozhovory
zvládání připomínek a námitek

15. května 2015

 • kategorizujte připomínky klientů

 • přístup k manipulacím a jejich eliminace

 • práce s námitkami a komunikační techniky jejich zvládání a překonávání

 • komunikační tipy a triky pro úspěšný prodej

3.490,-

Leadership pro manažery

21. května 2015

 • kdo je leader - vůdce a jak ovlivňuje své okolí

 • typy vůdců a jejich klíčové vlivy

 • vůdčí dovednosti a jak je rozvíjet

 • vůdčí působení na pracovní týmy

 • 7 povinností týmového leadera

 • niterný leadership a násobení vlivu

3.790,-

Prezentační dovednosti II.
profesionální prezentace

28. května 2015

 • pište si prezentační scénáře a používejte příběhy

 • zpracujte si prezentaci ve vrstvách

 • využívejte pomůcky, techniku, software a zapojte více smyslů posluchačů

 • vtáhněte a zapojte posluchače do prezentace

 • vyvolejte svou prezentací změny

3.490,-

Procesní řízení

5. června 2015

 • struktura, charakteristiky a priority procesů

 • hierarchie procesů a jejich provázanost

 • 10 principů procesního řízení

 • 10 podmínek pro úspěšné fungování procesů

 • procesní modelování a zlepšování procesů

3.790,-

Uzavírání prodejních rozhovorů

12. června 2015

 • pěstujte si „shark´s reflex“ a uzavírejte obchody

 • podpořte aktivně rozhodování vašich klientů

 • 13 technik pro překonání odmítnutí a váhání

 • předcházejte odmítnutí a vyjednávejte

 • buďte velkorysí a dbejte na poprodejní servis

3.490,-

Efektivní používání mailové pošty

19. června 2015

 • rozlište komunikaci a informování

 • zpracovávejte došlou korespondenci

 • etika a pravidla mailové korespondence

 • pomozte si volbou vhodných slov

 • kde psané slovo nestačí a jak propojit mailovou korespondenci s dalšími komunikačními nástroji

3.490,-

Manažerské koučování

29.-30. června 2015

 • kombinujte exekutivní a supervizní koučink

 • připravte sebe i podřízené na koučování

 • koučinkové rozhovory - příprava, vedení a hodnocení

 • komunikační dovednosti manažera - kouče

 • klíčové osobnostní kompetence kouče

 • riziková místa koučinku - jak se na ně připravit a jak je zvládat

 • trocha aplikované psychologie pro úspěšný manažerský koučink

6.990,-

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky