Podporujeme - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Podporujeme

Aktivita A-Z

Považujeme za jeden z hlavních smyslů lidské existence být nápomocni tam, kde je to třeba, protože ne všichni máme stejné možnosti. Mít sociální cítění není slabostí, ale silou. Jsme rádi, že můžeme být nápomocni níže uvedeným organizacím a sdružením.

Od roku 2008 finančně podporujeme občanské sdružení Zdravotní klaun. Hlavním posláním občanského sdružení Zdravotní klaun je podporovat psychickou pohodu hospitalizovaných dětí, geriatrických pacientů a seniorů. Tím pomáhat ke zlepšení jejich celkového psychického a zdravotního stavu. Zdravotní klauni, formou humoru, pacienty odreagují od strachu, napětí a od úzkostí spojených s léčbou nebo z neznámého nemocničního prostředí.

Jsme pravidelnými přispěvateli organizace Člověk v tísni, který se během dvaceti let své existence stal jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě a věnuje se oblasti vzdělávání a pomoci lidem žijícím v sociálním vyloučení. Naše spolupráce probíhá formou sponzorství i pravidelné účasti v akci Skutečný dárek.

Naši lektoři a poradci dlouhodobě spolupracují s neziskovými organizacemi a občanskými sdruženími, jako například:

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky