Otvírače mysli - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Otvírače mysli

Galerie

Logické hádanky, rébusy, slovní nebo číselné hříčky a jiné úlohy, při kterých si cvičíme mozek, jsou výborným tréninkem i odreagováním. Nejstarší z nich jsou součástí archeologických nálezů z doby před více než 3.500 let. Vybrali jsme pro vás takové Otvírače mysli (termín jsme převzali od pana McKeffeho), které používáme na našich kurzech pro nastartování hlav účastníků či jako předěly mezi kapitolami. Přejeme příjemné mozkové osvěžení.

Je třeba pěstovat mnohé přemýšlení, ne mnohou učenost.

Démokritos
(filozof ,cca 460-370 př.n.l.)

Nastavte si nás na twitteru AKTIVITAAZ - každý týden nová hádanka.

Úloha č. 1:

Tři pracovníci na stavbě připravovali materiál. Pánové Lopata, Kolečko a Bagr měli za úkol přesunout tvárnice a cihly o 30 metrů. Každý z nich nesl buď tvárnice, nebo cihly.

 • Jestliže Lopata přesouval cihly, pak Bagr přesouval tvárnice.

 • Jestliže Lopata přesouval tvárnice, pak Kolečko přesouval cihly.

 • Jestliže Bagr přesouval cihly, pak Kolečko přesouval tvárnice.

U koho z nich můžete s jistotou říct, jaký materiál přesouval?

Řešení úlohy č.1:

Nakreslete si tabulku, kde v řádcích budou pánové a ve sloupcích možnosti, kdo co přesouval je jich osm. Do polí tabulky pak vyplňte, kdo z pánů jaký materiál v dané možnosti přesouval. Vyškrtejte ty sloupce, které neodpovídají informacím v zadání. Z toho vám vyjde, že Bagr určitě přesouval tvárnice.

Úloha č. 2:

Šéf velké open space kanceláře zadal adeptům na místo jeho zástupce tuto úlohu. Každý se měl postavit do jednoho rohu rozlehlého pracovního sálu a zavázat si oči. Šéf pak postupně každého z nich se zavázanýma očima odvedl zpět do středu místnosti. Tam je několikrát zatočil a promíchal. Pak je vyzval, aby se vrátili do svých původních rohů.
Jestliže předpokládáme, že se každý dostane do jednoho rohu, jaká je pravděpodobnost, že všichni uspějí a vrátí se každý do rohu, v němž původně stáli?

Řešení úlohy č.2:

Vzhledem k tomu, že v sále jsou 4 rohy, pak vzorec pro výpočet pravděpodobnosti je ¼ x ¼ x ¼ x ¼ = 1/256. Prosté že?

Úloha č. 3:

Účastníci kurzu po příchodu do učebny zasedli do dvou řad lavic. V lavicích číslo 1 až 5 seděli dámy, v lavicích číslo 6 až 10 seděli pánové. Lavice 5 je naproti lavici číslo 6.

 • Dáma sedící vedle dámy naproti č.1 je Františka.

 • Františka je o tři lavice od Gábiny.

 • Helena sedí naproti Karlovi.

 • Eda sedí naproti dámě vedle Heleny.

 • Jestliže není Karel uprostřed, pak je to Alan.

 • David sedí vedle Bořka.

 • Bořek je o tři lavice od Karla.

 • Jestliže Františka nesedí uprostřed, pak je to Ingrid.

 • Helena sedí o tři lavice od Jany.

 • David sedí naproti Gábině.

 • Dáma sedící vedle dámy, která sedí naproti Alanovi, je Jana.

 • Karel nesedí v lavici č.5.

 • Jana nesedí v lavici č.10.

Váš úkol nakreslete zasedací pořádek účastníků kurzu.

Řešení úlohy č.3:

V lavici č.1 sedí Karel, č.2 Eda, č.3 Alan, č.4 Bořek, č.5 David, č.6 Gábina, č.7 Jana, č.8 Ingrid, č.9 Františka, č.10 Helena.

Úloha č. 4:

Váš šéf si vás pozval do kanceláře, usadil vás za stůl, na kterém leží tři obálky. V jedné je mimořádná odměna, ve dvou zbývajících mimořádná směna v příštím týdnu. Máte právo otevřít jednu obálku a získat, co v ní je. Vy samozřejmě chcete odměnu :o)
Když si vyberete obálku, tak ještě než ji definitivně otevřete, šéf (který ví kde je odměna) vždy otevře jednu ze zbývajících obálek a ukáže vám, že tam je mimořádná směna. Poté vám dá možnost svou původní volbu ještě změnit. Změníte svou volbu?

Řešení úlohy č.4:

Pokud jste si napoprvé vybrali špatnou obálku, pak vždy vyhrajete odměnu, pokud svou volbu změníte (šance 2 ze 3). Pokud obálku nezměníte, tak vyhrajete jen v tom případě, když jste si vybrali napoprvé správnou obálku (šance 1 ze 3). Čistě matematicky je lepší svou volbu změnit.

Úloha č. 5:

Určete tvar předmětu, který vrhá stín ve tvaru kola, když je osvětlen zespoda, jehož stín je obdélníkový, když je osvětlen ze severu, a jehož stín má podobu trojúhelníku, když je osvětlen z východu.

Řešení úlohy č.5:

Je to válec, který je dvěma řezy upraven do tvaru klínu. První řez je veden od okraje horní podstavy šikmo dolů do středu podstavy dolní. Druhý řez je veden symetricky, takže ze spodní základny zbude jen hrana klínu.

Úloha č. 6:

Petr si doma připravuje pizzu. Začne vrstvou těsta ve tvaru kruhu, který má průměr 30 cm. Na těsto klade kolečka salámu. Každé z nich má průměr 10 cm. Nedává okraje koleček přes sebe a salám nikde nepřesahuje přes okraj pizzy.
Kolik koleček salámu se mu na pizzu vejde maximálně?

Řešení úlohy č.6:

Na pizzu se vejde maximálně sedm koleček salámu. První kolečko je přesně ve středu pizzy a další pak kolem něj do šestiúhelníku.

Úloha č. 7:

Nakreslete si tabulku s devíti poli tak, aby měla tři řádky a tři sloupce. Tuto tabulku vyplňte podle následujících pokynů písmeny A, B, C, D, E, F, G, H, I.

 • B je ve stejném sloupci jako E a H.

 • F je vlevo od B a hned nad D.

 • G je vpravo od E a hned nad I.

 • D je hned vlevo od H a ve stejném sloupci jako A.

Řešení úlohy č.7:

Písmena v tabulce jsou řazena následovně začneme prvním řádkem od leva A,E,G, druhý řádek F,B,I, třetí řádek D,H,C.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky