Obchod a marketing - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Obchod a marketing

Vzdělávání

Co a jak nabídnout ke směně či prodeji za co nejvýhodnějších podmínek je obor, kterým se lidé zabývají již desetitisíce let. V dnešní době obrovského převisu nabídky nad poptávkou je extrémně důležité nejen mít co nabídnout druhým (produkt, službu, dovednost, zkušenost, informaci, nápad, atd.), ale také svou výhodu dokázat zviditelnit, dobře zacílit a prodat těm, kterým je k užitku a kteří jsou ochotni a schopni za ni zaplatit.

Je mnoho knih, které se zabývají tím, jak něco prodat. Každý rok jich vychází tisíce ve všech jazycích (v češtině posledních 8 let minimálně 50 knih ročně, které se zabývají prodáváním). O marketingu snad ještě více. I z toho je patrné, jak velkou váhu a význam má v dnešním světě schopnost dobře prodávat. Velký guru marketingu, pan Philip Kotler, napsal v úvodu své knihy Marketing management: „V prostředí plném příležitostí a hrozeb se marketing stává pro podniky a organizace rozhodujícím pomocníkem při získávání konkurenční výhody.“ Naučte se využívat informací a zkušeností obou propojených oborů ku prospěchu vašich obchodních zájmů.

Témata kurzů bloku Obchod a marketing

 • Osobní obchodní potenciál a jeho rozvoj jak vychovat dobrého obchodníka i když se říká, že obchodníkem se člověk rodí, ale to dnes už nestačí

 • Prodejní rozhovory jak si připravit, vést, hodnotit a zdokonalovat rozhovory obchodních manažerů, obchodních zástupců, prodejců, prodavačů a servisních pracovníků s klienty

 • Prodejní diagnostika, prezentace a argumentace jak aplikovat strategii na pomezí mezi asertivitou a agresivitou, jak se úspěšně prosadit prodejní strategií „železné pěsti v sametové rukavičce“

 • Prodejní vyjednávání - jak uzavřít co nejvýhodnější dohodu a zajistit její naplnění

 • Řešení reklamací a stížností - jak zvládat negativní informace a emoce, a ještě dospět k dohodě

 • Praktická zákaznická typologie jak poznat a v rozhovorech použít co, komu, na koho, jak a kdy platí a umět podle toho jednat

 • Time-management pro prodejce jak zorganizovat prodejní cíle, úkoly a činnosti a s vysokou efektivitou dosahovat výborné výsledky

 • Komunikace a vztahy s klíčovými zákazníky (key account management) jak si kategorizovat klientelu a jak pečovat o klíčové klienty a prohlubovat vztahy a spolupráci s nimi

 • Nakupujeme se ziskem jak se připravit a realizovat nákupní rozhovory s dodavateli a jak vyjednat co nejlepší podmínky

 • Brand management jak zavést, budovat a rozvíjet značku, povědomí o ní a jak nastavit a zviditelnit její hodnoty, cíle a záměry

 • Marketingové strategie - jak uspět v konkurenčním boji a podporovat obchodní aktivity

 • Marketingová komunikace jak nastavit interní komunikaci a i komunikaci z firmy ven, ke stávajícím i potenciálním zákazníkům, veřejnosti a zaměřit ji na podporu firemních vizí a cílů

 • CRM a práce s ním jak udělat s klienta ústřední bod, ve kterém se propojí všechny zdroje firmy

 • Operativní marketing jak rychle, pružně a efektivně reagovat na každodenní změny zákaznického chování

 • BUZZ marketing jak přimět lidi, aby o vás nejen věděli, ale i hovořili a zajímali se o vás a vaši firmu

 • První kontakt jak si připravit a provést první oslovení klienta a první osobní setkání

 • Vztah s klientem na osobní úrovni jak zaujmout a získat si klienta, jak vztah s ním rozvíjet a směrovat

 • Příprava a prezentace obchodní nabídky jak sestavit a zpracovat nabídku a jak ji předložit klientovi a seznámit ho s ní

 • Obchodní vyjednávání jak dosáhnout dohody a prodat tak, abychom otevřeli dlouhodobou spolupráci

 • Prodejní procesy v každodenní práci obchodníka jak efektivně skloubit povinnosti a pravomoci, jak vyvážit procesy a osobní zodpovědnost

 • Motivace a demotivace v prodeji jak motivovat prodejce, jak motivovaný prodejce motivuje zákazníka a jak motivovaný zákazník rozšiřuje náš business

 • Klíčová role informací pro úspěšný prodej jak pracovat s informacemi a přimět je vydělávat

a další ...

Pokud tím neškodí jinému, nikomu se nezakazuje získávat prospěch pro sebe.

Domitius Ulpianus
(právník a císařský poradce, asi 170 - 228)

Víte že ...

Obracíte-li na co nejzákladnější a nejstarší potřeby lidí, tím úspěšněji získáte jejich pozornost a pravděpodobně i zájem a že nejnavštěvovanější odkazy na webu v posledních 10 letech se týkají sexu, jídla a kriminality.

Víte že ...

Lepší předpoklady k ovlivnění výsledku prodejního rozhovoru má ta strana, která má v daném předmětu rozhovoru informační převahu a tak dokáže získat a vyjednat lepší podmínky.

Víte že ...

Dokážete-li propojit při prodejním ovlivňování klientů všechny smysly a zapojit při rozhodování o tom zda koupit či nekoupit obě mozkové hemisféry, pak se vám exponenciálně zvyšuje pravděpodobnost, že prodáte za podmínek, které jste si určili jako pro vás ideální.

Víte že ...

Cca 45% obchodních společností v evropské unii investuje v posledních 5 letech na podporu prodeje a do svých marketingových aktivit to, co vykazuje v zisku ve svých výročních zprávách.

Víte že ...

Současná pravidla obchodování jsou postavena na základě až 300 let starých znalostech o uspořádání společnosti, sociálních vazbách a fungování vyšších správních celků (organizací, institucí, společenství, i států) takže nás vlastně více táhnou spíše do historie než posouvají kupředu v rozvoji lidské společnosti.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky