Rozvoj osobnosti - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Rozvoj osobnosti

Vzdělávání

Rozvíjejte se v celé struktuře vaší osobnosti.  To, jací jsme, ovlivní naše jednání v konkrétních životních situacích v rodině, práci, mezi přáteli i veřejném a společenském životě.

Poznat své silné stránky a rezervy, dozvědět se více o vrozených dispozicích, potenciálu a vlastnostech a jak na sobě pracovat, učit se, osobnostně růst a zrát. To vše jsou témata tohoto bloku. Umíte vyhovět v organizaci sebe sama, svého času a požadavků vaší pracovní náplně svému naturelu? Zohledněte svůj temperament v práci s emocemi a trénujte své schopnosti v rovině mentální, emoční i motorické. Proveďte analýzu svého hodnotového žebříčku, postojů a názorů. Zjistěte, kde se vzali a rozhodněte se, zda vám vyhovují, nebo je čas na nich zapracovat a upravit je, změnit, doplnit nebo některé odstranit. Rozvíjejte svou inteligenci v řadě jejích zaměření od logické, přes morální, inter- i intra- personální až k jazykové.


Témata kurzů bloku Rozvoj osobnosti

 • Osobní time-management = sebeorganizace v čase jak zvládat vše co chcete a co je pro vás důležité tak, abyste měli svůj život ve svých rukou

 • Rozvoj kreativity (tvořivosti) a nekonvenční řešení problémů jak se vypořádat s problémy netradičními postupy a být efektivnější v jejich zvládání a řešení

 • Rozvoj paměti a efektivní využití mentálního potenciálu jak do paměti správně informace ukládat a jak je v ní opět úspěšně najít, jak respektovat strukturu své mysli při rozhodování a jednání

 • Sebepoznání jak poznat svůj osobní potenciál a jak si připravit a vést projekty k jeho plnému a smysluplnému využití

 • Sebepoznáním k pracovní efektivitě jak svůj potenciál vyladit na co nejvyšší výkon a umět ho vhodně využívat a také správně prodat

 • Stres management jak zvládat emočně náročné a vypjaté situace, jak si poradit s plíživým a dlouhodobým stresem, jak odpočívat a relaxovat

 • Emotion management jak ve vás fungují emoce, co s vámi provádí a jak na vás působí, jak jsou na tom druzí lidí a co se s emocemi děje v mezilidských interakcích

 • Síla kreativního, pozitivního, konstruktivního a kooperačního myšlení jak uvolnit skryté a méně využívané schopnosti našeho mozku, jak je vyladit tak, aby vám otevřeli nové možnosti a jak je dokázat využít ve prospěch vašich záměrů a cílů

 • Učení se cizím jazykům jak odhalit své dispozice, styly a pro nás vhodné metody učení a zvládnout cizí jazyky

 • Morální inteligence v každodenním rozhodování a jednání jak jste na tom po stránce morálky, etiky a základních hodnot, co vám vaše morálka nabízí a čím vás omezuje, jak se sní srovnat, nebo jak ji změnit

 • Transakční analýza v praxi - jak funguje „rodič-dospělý-dítě“ v každém z vás, jak tato „trojosobnost“ ovlivňuje vaše životy a vztahy s druhými lidmi

 • Psychologie seberozvoje a učení jak zjistit svůj inteligenční potenciál, jak ho rozvíjet a jak s ním pracovat na zdokonalování sebe sama

 • MBTI typologie jak poznat v čem jsou mé silné a slabé stránky a využít naplno svůj potenciál

 • Co vše nám a o nás říkají naše sny jaká je moc našeho podvědomí, jak se projevuje a jak můžeme s informacemi, které nám dává, dál pracovat

 • Eneagram - devět typů osobnosti pro život i business jak moc nebo málo o sobě víme a od sebe očekáváme, jak dokážeme svá očekávání naplňovat a kde jsou naše přirozené dispozice, jak je dnes využíváme a na co se zaměříme do budoucna

 • Cesty za štěstím a úspěchy jak naplnit svůj život prostřednictvím poznání sebe sama

 • Na emoce od lesa jak emoce rozpoznávat, zvládat a využívat v každodenním životě i ve specifických situacích

 • Kreativní vizualizace jak pomocí obrázků a symbolů strukturovat, chápat a sdělovat informace

 • Trénink našich schopností jak posilovat „svaly“ svého mozku

 • Raketový start a vynikající výsledky jak pracovat s NLP (neuro lingvistické programování) a překonávat sebe sama

a další …


Hlavní je naše vnitřní hodnota; pečujte o ni a štěstí přijde samo.

George Bernard Shaw
(spisovatel a dramatik, 1856-1950)

Víte že ...

Pojem Osobnost byl zaveden v psychologii až na konci 19. Století a dodnes nepanuje jednotný názor, co vše vlastně osobnost je.

Víte že ...

Mozek má tři hlavní vývojové úrovně, a to kmenový mozek (jehož stáří se odhaduje na cca 200 mil. let), emoční mozek (cca 50 mil. let) a velký mozek (cca 2 mil. let).

Víte že ...

Náš mozek funguje jako extrémně výkonný a efektivní informační a řídící systém. Každá jeho část v každém okamžiku „ví“ nejen to, co má dělat a k čemu to je, ale také má přehled o tom, co dělá zbylá část mozku.

Víte že ...

Inteligence je komplexní schopnost adaptovat se a reagovat v proměnlivém životě, orientovat se v problémech a nacházet jejich řešení.

Víte že ...

Velký vliv na naši schopnost učit se má prostředí, koncentrace, motivace a zvolené studijní metody.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky