Proč s námi - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Proč s námi

Aktivita A-Z

Když pracujeme, chceme podat prvotřídní výkon. Dáme do našeho konání to nejlepší, čeho jsme schopni. Chceme uspět, víme jak k úspěchu dojít a jdeme za ním.
Zaměřujeme se na to, dělat ve správný čas ty správné věci. To znamená nepracovat do roztrhání těla se zaměřením na rychlost a kvantitu. Vzdělání, osobnostní zralost, úspěšnost i individuální či firemní prosperitu vnímáme jako hodnoty dlouhodobé. Je svůdné volit snadná řešení, důležité je volit řešení správná. Stojíme si za tím, co děláme. Hlavní důraz klademe na kvalitu. A naše zkušenosti nám říkají, že je to správná cesta.

Co na nás naši klienti a obchodní partneři, mimo odvedené práce, také oceňují?
Každé vzdělávání či rozvojové aktivity, mají-li být úspěšné, jsou nedílně propojeny se spolehlivostí, důvěrou, upřímností a otevřeností. To vše jsou vztahové atributy a my jsme přesvědčeni, že naším posláním je podporovat naše obchodní partnery na jejich cestě k úspěchu.

Jeden z našich obchodních partnerů formuloval své důvody pro spolupráci s námi následovně: „U vás se mi líbí, že netlačíte na pilu. Ve všech jednáních jsem vnímal, že mi necháváte prostor svobodně a samostatně se rozhodnout a jednáte fair. To je pro mě velmi důležité a je to jeden klíčových z důvodů, proč se s vámi rád setkávám nad novými projekty a hledám stále další možnosti naší spolupráce.“
Proč své klienty více nepřesvědčujeme? Proč více neprosazujeme v jednáních své zájmy, neprotlačujeme naše návrhy, požadavky a řešení? Odpověď je prostá – nám samotným se nelíbí, když s námi někdo takto jedná. Vadí nám, jsme-li tlačeni do něčeho o čem pochybujeme nebo nejsme ještě dostatečně přesvědčeni, že je to plně v našem zájmu. Respektujeme své partnery a za všech okolností jsme připraveni jim stát po boku, nikoli proti nim a jejich zájmům, cílům, přáním, touhám a potřebám.

Je svůdné volit snadná řešení, důležité je volit řešení správná.

Anonymus

Spolupráce

Spoluprací na kurzech se vytváří vysoká míra důvěry mezi účastníky a lektory, která se promítá i do spolupráce po ukončení kurzů a programů ať na individuální úrovni, nebo ve formě více či méně formálního skupinového poradenství. Proto jsme účastníkům kurzů a workshopů k dispozici pro konzultace osobní, mailové, telefonní nebo skypové.

Kurzy na míru

Kurzy přizpůsobujeme vždy aktuálním potřebám a zájmům zadavatele a účastníků. Máme připravené rámcové obsahy témat, ale ty jsou vždy dotvářeny pro každý jednotlivý kurz tak, aby byla plná spokojenost s realizací jak ze strany zadavatele (personální úsek, oddělení rozvoje lidských zdrojů, management společnosti, majitelé), tak ze strany účastníků kurzu. Stane-li se, že se potřeby a očekávání zadavatele a účastníků rozchází, objevujeme tento rozpor již při specifikaci zadání a ihned řešíme tak, aby byl nalezen soulad při zachování požadovaných výstupů a přínosů.

Moderní postupy

Pracujeme s novinkami nejen obsahovými (informace k tématu kurzu), ale také metodickými (co se na kurzu děje, kdy a jak), didaktickými (způsoby předávání informací a podpora aktivního učení se a osvojování nových dovedností a získávání a upevňování návyků) a technologickými (audio a video technika apod.). Pracujeme s obrazem i zvukem, záznamy audio i video, kreativními metodami, metodami přirozeného učení (ani nevíte, že se učíte), hodně trénujeme, procvičujeme a opakujeme. Vše propojujeme se zkušenostmi účastníků a zaměřujeme na jejich využití nově nabytých schopností v praxi.

Učíme hledat

Neučíme jen to, co nám funguje, nebo čemu my sami věříme – vedeme účastníky k vlastní odpovědnosti ve volbě cesty a rozhodování o tom, co je pro ně v jaké situaci nejvhodnější. Nevnucujeme, ale nabízíme, diskutujeme, hledáme a objevujeme. každý kurz, každá konzultace je neustálým dialogem s účastníky.

Komplexní pohled

Pracujeme s poznatky širokého záběru oborů, které propojujeme do souvislostí. Stejně jako v životě neexistuje jedna sféra, oblast či odvětví samostatně, ale všechna se více či méně, přímo i nepřímo, ovlivňují, propojují a navzájem provazují. Čím širší a hlubší je naše poznání, tím více platí: "Vše souvisí se vším". Poznání a pochopení souvislostí, komplexní pohled a větší schopnost rozhodování se při uchování nadhledu dává lepší šance na vhodné řešení životních situací.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky