Psychologie - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Psychologie

Galerie > Audio

Emoční inteligence

Co se skrývá pod pojmem emoční inteligence? Jak ji měřit a hodnotit? Jste na tom dobře s emoční inteligencí a co vše ovlivňuje? Jak s ní pracovat a co můžeme udělat pro její trénink.

Emoční inteligence a emočné náročná práce

Psychologie štěstí

V čem spočívá naše štěstí? Můžeme být šťastní? Proč jsou někteří lidé již na první pohled šťastnější než jiní? Těmito otázkami se vědecky začali lidé zabývat poměrně nedávno. Jaká jsou základní zjištění?

O mozkových lalocích, mozečku a prodloužené míše

Náš mozek je úžasný orgán. Jeho stavba je nám už docela známa, ale funkce jeho jednotlivých částí stále teprve poznáváme. Zatím se nám podařilo jen nahlédnout do neuvěřitelné složitosti mozku.

Pravo- a levo- stranná práce mozku

O tom, že má mozek dvě hemisfére se ví už dlouho, Že je každá z nich zaměřena trochu odlišně je také obecně známý fakt. Co možná o dvojjedinosti mozku nevíte? Co ovlivňuje zda jsem pravák či levák?

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky