Image a etiketa - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Image a etiketa

Vzdělávání

Jaroslav Hašek napsal v roce 1912, že: „Pěkné lakýrky a oděv elegantního střihu působí na ženy víc, než sebelepší vědecká práce“. Obal nás prodává, samozřejmě že ano. Není chybou, když mu někteří lidé věnují mnoho prostoru, času a peněz. Chybou je, když k tomu nedodají už nic jiného. Od dob Gutha-Jarkovského se mnohé změnilo, ale základní pravidla společenského chování by si i dnes měl osvojit každý a hlavně by se měl podle nich chovat.

Lety prověřené doporučení „Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě“, je velmi dobrým základem pro slušné a ohleduplné mezilidské vztahy. Rozdíly mezi našimi představami slušného chování ale existují a zbytečně dochází k nedorozuměním a konfliktům jen proto, že se chováme v určité situaci vhodně podle svého mínění ale nevhodně, podle mínění jiných lidí. Právě z toho důvodu, abychom předešli nedorozuměním a společenským faux pas (z francouzštiny = chybný krok) jsou připravena témata tohoto bloku. Podíváte-li se na vizitku, na které jsou dva tituly před jménem, jeden za jménem a daný člověk zastává minimálně tři významné společenské nebo firemní funkce, jaké zvolit správné oslovení? Chystáte se na firemní společenskou akci pro klienty a jak správně napsat pozvánku, jak se obléct a co je vhodné servírovat a jak? Nakonec zjistíte, že vyvarovat se výše zmíněných chybných kroků je docela náročné. Chce to učit se a trénovat tak tedy: „S chutí do toho …“.

Témata kurzů bloku Image a etiketa

 • Profesionální image jak vybrat vhodný oděv ve vztahu k profesi, firmě, situaci atd.

 • Osobní styl v oblékání a doplňcích jak pracovat s barevnou typologií oblékání, líčení, jaký zvolit účes a doplňky pro různé příležitosti

 • Business etiketa jak řešit pracovní situace a jak je s nadhledem a profesionálně podle pravidel etikety zvládat

 • Společenská etiketa jak se chovat ve společnosti a řešit i komplikované situace

 • Druhy společenských akcí - jak je připravit a organizovat, jak se na ně obléknout a jak se na nich chovat

 • Komunikace na společenských akcích jak navazovat kontakty a rozhovory, rozvíjet vztahy a jak být příjemným, milým a nezapomenutelným společníkem

 • Ve společnosti s průvodcem - jak vstupovat do místnosti, jak představovat sebe i druhé, titulovat a oslovovat významné osoby a seznamovat lidi, jak si získávat oblibu a přirozenou autoritu

 • Specifika jednání v multikulturální společnosti jak omezovat a překonávat úskalí rozdílnosti kultur a prostředí, respektovat odlišné významy slov, gest, mimiky apod.

 • Jednání se zahraničními partnery (multikulturální management) jak připravit jednání, uvádět a zahajovat rozhovor, jak při respektování odlišností podporovat svébytnost a bezpečí partnera, jak v rozhovorech docílit závěrečného resumé a jak organizovat a zajišťovat následné akce po ukončení jednání či schůzky

 • Stolničení - jak na exotická jídla - trénink stolničení při servírování humrů, ústřic, ryb, drůbeže, nestandardních předkrmů a moučníků, práce s různými příborovými sety, nápoje a jejich sklo atd.

 • Firemní kultura a dress code jak nastavit a prosazovat dodržování pravidel pro image a oblékání zaměstnanců, jak řešit extrémy a excesy a jak aplikovat pravidla společenského chování do chodu firmy a jednání zaměstnanců

 • Etiketa v pracovních vztazích a rozhovorech jak kultivovat pracovní prostředí a zvýšit společenskou úroveň společnosti a jejích zaměstnanců

a další ...

Etiketa znamená, že se chováme o něco lépe, než je absolutně nutné.

William Jacob Cuppy
(humorista a literární kritik, 1884 - 1949)

Víte že ...

Etiketa nese své označení podle papírových lístků, které určovali zasedací pořádek na francouzském královském dvoře. Za nezdvořáka byl považován ten, kdo je nerespektoval.

Víte že ...

Podle barevné typologie patří každý z nás do jednoho ze čtyř základních typů jaro, léto, podzim a zima. Nejvíce nám to sluší a lépe vynikneme v barvách svého typu, respektujeme-li ho nejen v oblékání, ale u dam i v líčení, volbě rtěnky či očních stínů a při respektování barev a materiálů i při volbě doplňků.

Víte že ...

Látkový ubrousek se volně rozkládá na klín a eventuálně se s ním jemně utírají ústa. S jeho manipulací máme vždy počkat až tak učiní hostitel či hostitelka a použitý ubrousek se vždy odkládá vlevo od talíře a zásadně nikdy ne přímo na talíř.

Víte že ...

Zvolit správný uzel na kravatě je závislé na typu kravaty, akci, na kterou se chystáte jít a vaší postavě. Na výběr máte minimálně osm způsobů jak kravatu uvázat a to zdaleka nejsou všechny, protože existuje více než 100 kravatových uzlů a to ještě nepočítáme uzly pro šátky a motýlky.

Víte že ...

Sestavujete-li pozvánku na společenskou akci, nemělo by na ní určitě chybět, k jaké události se akce koná a jaký druh akce má host očekávat (večeři, banket, raut apod.), kdo ho zve a na který den, místo a hodinu, jaké oblečení má host zvolit a případně zda a jak potvrdit svou účast.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky