Refresch kurzy - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Refresch kurzy

Aktuální nabídky

Refresh = občerstvit, osvěžit, posílit, vzpružit, vrátit sílu, oživit, obnovit, opravit, doplnit

(Velký anglicko-český slovník II. N-Z, LEDA a Academia, 1997)


CO - přesně tematicky zaměřené vzdělávací a tréninkové akce

KDO - pro jednoznačně definovanou skupinu maximálně 10 účastníků

KDY - v rozsahu jednoho půl dne (3,5 hodiny čistého času)

KDE - v prostorách zadavatele

JAK - s vysokým podílem cvičení, tréninku a nácviku (min. 2/3 doby)

PROČ - vytvoření nových znalostních a dovednostních návyků

NĚCO NAVÍC - účastníci dostávají tři dny před konáním akce Přípravné podklady“ v elektronické formě, které jim pomáhají k intenzivnějšímu zapojení se do refresh kurzu ihned po jeho zahájení a spontánnímu navázání spolupráce s lektorem a ostatními účastníky akce

DOPORUČENÍ - součástí přípravy akce je opakovaný mailový kontakt mezi lektorem a účastníky, ve kterém jsou nastavena pravidla akce, účastníci jsou seznámeni s obsahem kurzu i metodami práce

Praktická kreativita

Podpořte svou tvořivost a zaměřte ji na řešení každodenních úkolů.

Praktický mind-mapping

Myšlenkové mapy pomáhají si věci ujasnit, utřídit i prezentovat.

Konfliktní vyjednávání

Lomcují s vámi emoce a vy se chcete dohodnout - jak na to?

Problémové vyjednávávní

Bez druhého, který se však chová nepřátelsky, problém nevyřešíte.

Pokročilé prezentace

Buďte ve svých prezentacích jedineční a profesionální.

Kouzelné prezentace

Rétorická kouzla pro maximální zaujetí posluchačů při prezentaci.

Motivační ovlivňování

Jak můžete pomoci druhým získat nebo obnovit energii a zájem.

Motivační chování

Motivujte příkladem a působením na druhé při každém kontaktu.

Struktura času a priority

Mějte pod kontrolou PROČ, CO, JAK a KDY děláte a s nadhledem.

Plánování a sebeorganizace

Máte pod kontrolou kdy a co vás čeká a organizujete si své dny.

Teamworking - týmová práce

Využijte potenciál lidí svého týmu naplno a jeďte na plný výkon.

Rozvoj spolupráce v týmu

Vzájemná sounáležitost a důvěra dodává týmu sílu - rozvíjejte je.

Situační manažerské styly

Kombinujte direktivu a podporu v práci s kolegy a podřízenými.

Praktická profesní typologie

Jak spolupracovat a domlouvat se s lidmi, které tak dobře neznáme.

Zvládání stresových situací

Předcházejte stresovým situacím a nestanou-li, zvládněte je v klidu.

Kooperativní komunikace

Odblokujte komunikaci a dejte spolupráci energii a atmosféru.

Otevření prodejního rozhovoru

Zahajte rozhovory s klienty přesvědčivě, se sebedůvěrou a zaujměte je.

Diagnostika v obchodním rozhovoru

Zjistěte, co druhý chce, po čem touží, co potřebuje. Musíte si být jisti - musíte to umět zjistit.

Předkládání a prezentace prodejních návrhů a nabídek

Představte svou nabídku tak, aby se nedala odmítnout. A když přece, tak to zkuste jinak.

Zakončení obchodního rozhovoru

Zbývá se dohodnout a dohodu potvrdit. Ani teď obchod nekončí, naopak - právě to začíná!

Koučovací rozhovor

Zvyšujte úspěšnost svých kolegů či podřízených pomocí koučování.

Profesionální koučování

Posuňte své koučovací dovednosti na profesionální úroveň.

Cena Refresh kurzů ... 12.000,- Kč   (cena uvedena bez DPH)

Cena platí pro skupinu max. 10 účastníků, při konání akce v Praze nebo do 80 km od Prahy. V případě větší vzdálenosti bude cena po dohodě upravena o dopravní náklady lektora.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky