Management a leadership - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Management a leadership

Vzdělávání

Otcem dnešního managementu bylo vedení armád. To v sobě zahrnovalo nejen strategické myšlení ale také správné rozhodování a schopnost efektivně reagovat na aktuální situaci. Přidáme-li k tomu takové charisma vojevůdce, aby jeho armáda za ním šla třeba do pekla, jsme docela blízko dnešnímu pojetí řízení a vedení ve firmách.

Management je vhodným propojením tvrdých a měkkých dovedností. Perfektně a bezchybně zvládat to, co je jednoznačně dáno a nastaveno, s vysokou kvalitou a produktivitou pracovat na plnění svěřených úkolů a neustále se učit a udržovat se na špičce svého oboru. To vše jsou tvrdé dovednosti v práci manažera. Pro naplnění manažerské role je třeba velmi kvalitně zvládat i dovednosti měkké, související s osobností manažera, jeho hodnotami, prioritami, vztahy s lidmi, schopnostmi vést, ovlivňovat, podporovat, motivovat a mnoho dalších. Leadership (vůdcovství) je v podstatě o tom, jak manažer dokáže získat a udržet schopné lidi. Kdo se rozhodl, vydat se manažerskou cestou, měl by si uvědomit, že se rozhodl pro práci s druhými a pro druhé. Profesionální manažer v sobě spojuje schopnost využívat své pravomoci a současně nést zodpovědnost.

Témata kurzů bloku Management a leadership

 • Manažerské kompetence jak a na čem postavit svůj úspěch, na co a koho se kdy zaměřit a jak ovlivňovat

 • Řízení a vedení jednotlivců a skupin jak využívat direktivní a podporující chování ve vzájemné kombinaci

 • Vůdčí dovednosti (leadership skills) jak identifikovat, používat a rozvíjet vnitřní a vnější znaky vůdce a jak je trénovat

 • Teambulding a teamworking jak vystavět úspěšný tým a jak nastavit podmínky pro jeho efektivní fungování

 • Řízení podle kompetencí - jak vyváženě propojovat „tvrdé“ a „měkké“ aspekty podnikání

 • Řízení realizačních procesů - jak v každodenní práci posunout sebe, kolegy a výsledky o kus výš

 • Projektové řízení jak pracovat se systémem nástrojů a metod pro přípravu, realizaci a hodnocení projektů a změn

 • Krizový management - jak zvládnout krizové situace a období bez „ztráty hvězdičky“

 • Personální práce manažera jak vybrat vhodné zaměstnance, jak je úspěšné provést adaptačním procesem, jak vychovávat a vzdělávat lidi v týmu a jak s nimi ukončovat spolupráci

 • Organizační chování jak se chovají lidé v pracovních organizacích, jaké jsou jejich motivy a potřeby, jak reagují na nastavené systémy a procesy a jak toto vše ovlivňovat a měnit

 • Manažerské vyjednávání jak vést rozhovory s jasným, respektovaným, sdíleným a exkluzivním výsledkem

 • Zdravý rozum se vrací na scénu jak využívat své i historické zkušenosti pro zvládání problémů dnešního managementu a jak být připraven na řešení výzev zítřka

 • Vítězství jedinečnosti jak si postavit a realizovat individuální úspěšnou cestu výkonu manažerské role

 • Příprava, vedení a vyhodnocování vstupních výběrových rozhovorů jak efektivně vybírat nové zaměstnance

 • Psychologické základy a podklady realizace výběrových řízení jak připravit a realizovat interní i externí výběrové řízení

 • Praktická profesní typologie pro personalisty jak sladit požadavky pracovního místa s osobností zaměstnance

 • Komunikace personalisty jak vést interní a externí komunikace pracovníka personálního úseku společnosti

 • Eneagram, MBTI, Praktická typologie a další jak pracovat s typologiemi ve prospěch maximálního využití potenciálu zaměstnanců a jak si vytvořit přehled o osobnostních typologiích

 • Belbinova teorie týmových rolí jak správně sestavit tým s ohledem na jeho cíle a úkoly

 • Systémy hodnocení a odměňování zaměstnanců jak motivačně a stabilizačně nastavit hodnotící systém a na něj navázané odměňování

 • Vedení hodnotícího, vytýkacího a propouštěcího rozhovoru jak vést nepopulární rozhovory z pozice personalisty

 • Adaptační proces pro nové pracovníky jak si vychovat nového zaměstnance a připravit plán jeho zapracování se tak, aby byl schopen dosahovat co nejdříve požadovaných výsledků

 • Interní výběrová řízení jak projektovat a provádět interní výběr tak, aby úspěšní kandidáti využili příležitostí, které jim změna nabízí a neúspěšní byli motivování k další práci na sobě a rozvoji své kvalifikace

 • Příprava, realizace a vyhodnocení Assessment a Development Center jak metodicky, organizačně a personálně připravit a zajistit průběh AC/DC

 • Analýzy rozvojových potřeb a vytváření rozvojových plánů jak pracovat s hodnocením propojeně s individuálním a týmovým rozvojem v zájmu podpory firemní strategie

 • Projektové řízení zaměřené procesně jak připravit, naplánovat a řídit projekt tak, aby bylo dosaženo očekávaných cílů a přínosů

 • Projektové řízení zaměřené kompetenčně jak připravit lidi pracující v projektu, od manažera projektu po realizační pracovníky tak, aby byli ve svém konání úspěšní

 • Práce manažera na rozvoji individuálních kompetencích podřízeného jak si ověřovat potenciál pracovníka, hodnotit objektivně i subjektivně, plánovat další rozvoj a podporovat v jeho úspěšném naplňování

 • Práce manažera na rozvoji týmových kompetencí jak vytvářet týmového ducha, podporovat týmové členy a eliminovat solitéry, jak připravovat a provádět změny v týmu a jak vést tým k lepším výsledkům

 • Performance management jak řídit a vést sebe, jednotlivce i týmy se zaměřením na dosahování vyšší výkonnosti a ambiciózních cílů a výsledků

 • Change management jak provádět změny ve firmě i jednotlivých organizačních složkách firmy tak, aby se maximálně využily příležitosti, které změna otvírá a minimalizovala rizika spojená se změnou

 • Koordinace versus dezorganizace jak nastavit spolupráci mezi jednotlivými zaměstnanci i napříč organizačními jednotkami a spravovat ji, optimalizovat a zefektivňovat

 • Manažerský time-management jak organizovat a koordinovat lidi a události v čase tak, aby byl zachován v rozumně potřebné míře řád a struktura a mohlo se pracovat v aktivním, pozitivním a konstruktivním prostředí

a další ...

Činy moudrých lidí diktuje rozum a cit, méně moudrých zkušenost, nevědoucích nutnost a činy zvířat příroda.

Marcus Tullius Cicero
(politik, filosof, spisovatel a řečník, 106 - 43 př.n.l.)

Víte že ...

Mezi tři největší a nejrozšířenější slabiny manažerů patří za 1. že si myslí, že mají vždycky pravdu, za 2. že odstraní své oponenty a ty, o kterých jsou přesvědčeni, že k nim nejsou dostatečně loajální, za 3. že podceňují potíže a problémy, se kterými se jejich firma konfrontuje.

Víte že ...

Už v roce 1974 sociální psycholog Robert Katz publikoval v Harvard business review článek o třech oblastech manažerských kompetencí, mezi které zařadil technické (odborné) dovednosti, lidské dovednosti a koncepční dovednosti.

Víte že ...

Slovo „charisma“ spojované často s přirozenou autoritou člověka má původ v náboženství a znamenalo mimořádné a oceňované schopnosti, které dotyčný dostal darem od boha.

Víte že ...

Tomáši Baťovi (staršímu) se podařilo firmu, která pod vedením jeho bratra Antonína byla roku 1895 na pokraji bankrotu, postavit na nohy v průběhu jediného roku, a když se firma ocitla před krachem podruhé v roce 1896 díky krachu jejího velkého dlužníka, znovu se nedal odradit a opět do roka dostal firmu do kladných čísel a nakonec ji dovedl k celosvětové prosperitě a věhlasu.

Víte že ...

Dodnes se v přípravě manažerů používá před 2.500 lety napsaný traktát „Umění války“ od Mistra Sun Tze, pojednávající o vojenské strategii a taktice, respektování protivníka a schopnostech vojevůdce.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky