Jak pracujeme - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Jak pracujeme

Aktivita A-Z

Vy kontaktujete nás …

Zaujalo vás cokoli z naší nabídky, prezentací, setkali jste se s našimi zástupci na konferenci nebo při studiu, četli jste článek či knihu od někoho z našich spolupracovníků a zkrátka rozhodli jste se nás oslovit? Díky. Seznámíte-li nás s vaším přáním, prodiskutujeme vše potřebné a budeme společně hledat možnosti, jak vaše přání splnit. K jednání přizveme ty z našich spolupracovníků, kteří jsou odborníci na problematiku vašeho zájmu, dodáme vámi požadované informace a podklady tak, abyste si dokázali udělat svůj názor a měli jste jistotu, že jste naším oslovením udělali správnou věc. Bude se o vás starat garant jedna osoba, která bude po celou dobu naší spolupráce „styčným důstojníkem“ pro jednání s vámi a na kterou se budete moci kdykoli s čímkoli obrátit.

1. krok - Fáze přípravy

Začínáme-li společně pracovat na přípravě vzdělávací akce, je vhodné dohodnout se na několika bodech:

  • Cíle akce (smysl)

  • Kdo a v jakém počtu se akce zúčastní (cílová skupina)

  • Časový rozsah (kdy a od kdy do kdy)

  • Finanční rozpočet (za kolik)

  • Místo konání (určíte vy nebo zajistíme my)

  • Výstupy (jaká konkrétní ověřitelná a nejlépe i měřitelná kritéria mají být prostřednictvím akce dosažena)

Na základě těchto informací připravíme návrh provedení akce. Po jeho odsouhlasení vámi je potvrzena smlouva nebo objednávka. Po jejím obdržení rozjíždíme realizační práce.

My kontaktujeme vás ...

Naši obchodníci a projektoví manažeři mají pod kontrolou historii naší spolupráce, udržují si neustálý přehled o výstupech rozhovorů s vámi a budou vás kontaktovat v dohodnutý čas, kdy začneme společně připravovat akce šité vaší společnosti na míru, nebo se budeme informovat o vývoji ve vaší společnosti, a dohodneme se na termínu opětovného otevření rozhovoru o možnostech spolupráce. Jsme připraveni zajišťovat vám perfektní servis a podporovat vás v dosažení vašich cílů a naplnění i ambiciózních záměrů.

2. krok - Fáze realizace

Účastníci akce a také garant (osoba odpovědná ve vaší společnosti za akci) obdrží pozvánku a potřebné materiály. Pokud očekáváme odezvu nebo potvrzení, kontaktujeme ty, kterým se nepodařilo vstupní náležitosti splnit, navrhujeme možnosti pomoci a podpory pro jejich splnění.
Na akci samé zajistíme buď my, nebo garant, organizační chod celé akce tak, aby se účastníci mohli plně koncentrovat na svou práci.
Veškeré výstupy, které na akci vytváříme, jsou společným dílem všech zúčastněných. Podporujeme a podněcujeme spoluúčast na dosažených výsledcích. Klíčem je přijetí osobní odpovědnosti každého jednotlivce za výsledek skupiny a využití aktivit prováděných na akci pro další profesní a osobní život.

 

3. krok - Fáze vyhodnocení

Garant i účastníci dostávají všechny dosažené výstupy z akce sumarizované v elektronické podobě.
Obdržet je lze nejen na sumarizačním CD či DVD z akce, ale
mohou být dostupná také na www.aktivita.cz v zabezpečené sekci „Pro klienty“, a to včetně komentáře lektora, elektronické podoby pracovních materiálů, pracovních listů a rekapitulace akce a její hodnocení lektorem a účastníky. Případné navazující aktivity jsou přesně vymezeny, včetně pravidel jejich provedení.
V případě zájmu (ten velmi vítáme a očekáváme - výrazně zvyšuje výtěžnost akce a aplikovatelnost výstupů do profesní praxe účastníků) je provedeno zhodnocení akce pro odpovědnou osobu zadavatele (majitele, manažera apod.). Jeho součástí jsou i návrhy či doporučení dalších kroků ve vztahu ke zvládnutým znalostem, dovednostem a k účastníkům – skupině i jednotlivcům.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky