Kdo jsme - Aktivita A-Z

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Kdo jsme

Aktivita A-Z

Aktivita A-Z je společenství profesionálních lektorů, poradců, mediátorů a koučů, odborníků v oborech vzdělávání, psychologie, financí, personalistiky, obchodu, marketingu, managementu a dalších. Každý z lektorů má spolu s vysokou úrovní pedagogických kompetencí, t.j. schopností k vedení vzdělávacích, rozvojových a poradenských akcí, za sebou také praxi v oboru či oborech, na které se specializuje, a které jsou v jeho portfoliu nabídky.

Vize společenství

Jsme uznávaným a žádaným profesionálem pro firemní vzdělávání a poradenství. Jednáme vždy v zájmu klienta, eticky a s plnou odpovědností. Jsme našim klientům partnerem po profesní i lidské stránce spolupráce.

Aktivita A-Z vznikla v létě roku 2004. Původně šlo o spolupráci tří lektorů, v té době pracujících samostatně jako OSVČ. Za dobu své existence procházelo společenství drobnými personálními obměnami, ale základní kostra týmu zůstává stejná.
Klíčovými parametry při doplňování a rozšiřování týmu jsou:

 •    osobnostní zralost a sladění se stávajícími členy týmu

 •    odborná úroveň lektorská a oborová

 •    praktické zkušenosti

Dnes je Aktivita A-Z společenstvím, jehož základní kostru tvoří sedm spolupracovníků, kteří se podílejí na provozu a organizaci, jeho prodejních, marketingových, koordinačních a dalších aktivitách. Na tuto základní kostru jsou napojeni další kolegové, externě spolupracující odborníci, jejichž náplní práce je především příprava a vedení vzdělávacích a poradenských akcí a projektů.


Konkurenční výhody

Jsme špičkou v oborech pedagogiky a andragogiky v České republice a především v praktické aplikaci poznatků těchto věd do našich vzdělávacích a rozvojových akcí. Vysoká úspěšnost našich akcí spočívá především ve využití mezioborového propojení, praktických zkušenostech našich lektorů a poradců s obory, na které se specializují, a metodickém zpracování a stylu vedení akcí. Patříme ke špičce podle kritéria cena / přínos.

Jací jsme ...


 • jsme výbornými pedagogy – umíme naučit, nejen vyučovat

 • jsme odborníci – známe svůj obor, neustále se odborně rozvíjíme a vzděláváme

 • jsme praktici – pohybujeme se v reálném světě a umíme propojit teorii s praxí

 • jsme profesionálové – vždy dosahujeme co nejlepší výsledky

 • jsme zlepšovatelé – hledáme stále další možnosti a příležitosti, jak svou práci posunout na vyšší úroveň

 • jsme moralisté – stavíme svá rozhodnutí, konání a vztahy na pevných morálních a etických zásadách

 • jsme týmoví hráči – spolupracujeme na naplnění sdílených cílů a hodnot

 • jsme loajalisté – stojíme za sebou samými i za svými partnery a přáteli

 • jsme lidé – nic lidského nám není cizí, jsme sví a respektujeme to u druhých

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky